Asfaltový pás

Asfaltové membrány rozdeľujeme do troch základných skupín: APP, APAO a SBS bituménové polymérové membrány na konštrukciu jednovrstvových alebo dvojvrstvových vodotesných strešných konštrukcií so špecifickými vlastnosťami ku konkrétne určenému typu použitia.

Vďaka týmto membránam zabezpečíme dlhodobú dokonalú vodotesnosť, ochranu proti UV a aj mechanickému namáhaniu.

APP

Sú to membrány s výbornou odolnosťou voči starnutiu a s dobrou stabilitou za horúca aj za studena, sú použiteľné v takmer každom klimatickom pásme. Odolávajú stárnutiu a UV žiareniu.

SBS

Zlúčeniny zabezpečujú veľmi vysokú pružnosť za studena a vynikajúcu odolnosť voči namáhaniu. Obsiahnuté zlúčeniny podporujúce pevnosť výstuží dáva týmto membránam možnosť použitia až v extrémnych poveternostných podmienkach.

APAO

Sú zložené z konkrétnej zlúčeniny APAO, ktorá kombinuje veľmi vysokú pružnosť za studena, s mimoriadnou odolnosťou voči starnutiu UV žiarením a vynikajúcou odolnosťou voči  spôsobenou namáhaniu. Jedinečnosť zmesy dávajú výrobku univerzálne vlastnosti, vďaka ktorým ich je možné prispôsobiť každému stavu a poveternostným  podmienkam.