Hydroizolácia plochých striech

Popis projektu

Hydroizolácia kvalitnými asfaltovými pásmi ma v porovnaní s fóliovými izoláciami dvojnásobnú hrúbku a riziko mechanického poškodenia v priebehu výstavby je niekoľkonásobne nižšie. Jednoznačne odporúčame použiť asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného kaučukom. Ich kvalita a životnosť je oveľa vyššia dlhšia ako z pásov oxidovaného asfaltu.

Postup: Hydroizolácia sa vykonáva s alebo bez demontáže pôvodnej krytiny natavením novej hydroizolácie na jestvujúcu krytinu jednou alebo dvoma hydroizolačnými vrstvami.

Ako prvé sa upraví povrch pôvodnej strechy (odstránenie bublín prerezaním a následným pritavením späť k podkladu). Následne sa pokladá nová hydroizolačná vrstva z kvalitného materiálu natavením modifikovaných asfaltových pásov. Dôraz sa opäť kladie na prácu so spojmi a detailmi. Opäť sa v rozlohe 50m2 aplikuje odvetrávací komínok.

Použité materiály: General Membrane Geminy FC 5,5kg s polyesterovou nosnou vložkou vytkanou skleneným vláknom.

Hydroizolácia

Kvalitné asfaltové pásy

Lokalita

Považská Bystrica

Cena

od 10€ za m²

Ďakujeme veľmi pekne týmu chalanov, ktorí sa nám postarali o nový šat strechy. Už dlhšie sme odkladali jej opravu, až sme nakoniec narazili na firmu Izol-tech, ktorá sa nám hneď od prvého stretnutia zdala férová. Keďže bola možnosť obhliadky zadarmo, tak sme ju využili a nič lepšie sme spraviť nemohli. Ešte raz veľká vďaka za vašu ochotu a úhladnú prácu.​
Andrej
5/5